Örgryte Odalmän är ett Ordenssällskap i Göteborg som grundades 1904

”Odalmän” stod för ett ärligt och uthålligt arbete i uppgiften att värna om Örgrytes väl.

Sällskapet Örgryte Odalmän

Ett öppet Ordenssällskap ”en hembygdsorden” som vill värna om Örgryte dess historia och dess framtid.
Vi värnar om Historien - Bygden - Örgryte

Med över hundra år i ryggen är vi en del av Örgryte och Göteborgs historia. En historia vi värnar om och vill ska leva vidare genom historien. Detta gör vi med våra medlemmar – våra Bröder.

ca 0
årliga möten
0 år
i Örgrytes tjänst

Sällskapets Uppgift

Sällskapet vill bereda sina medlemmar tillfälle att i kamratligt samkväm sinsemellan avhandla spörsmål och ämnen, som för dem vara av allmänt intresse, ävensom framför allt frågor och ärenden berörande hembygdsvården, för att därigenom i natur och hävd söka bevara, vad Örgryte och trakten äger av tradition och minnen.

Vår historia lever vidare

Vill du veta mer?

VIll du veta mer om oss eller fråga om medlemskap?