Årsmöte 2018

Bäste odalbroder,

Sällskapet Örgryte Odalmän kallar Bröder till Årsmöte. Gäster är varmt välkomna denna kväll.

På årsmötet delges de närvarande: Bokslut och Årsberättelse. Önskar ni få detta trots att ni inte kan närvara kontakta styrelsen.

Vi avnjuter som vanligt en god middag.
Kostnad: 170:- (200:- inkl vin/öl)
Årsmötet hålles 19:e februari i Örgryte Församlingshem 18.30
Anmälan senast 16:e februari
Anmälan sker till Christian Ahlqvist
Tel/SMS: 0708 199605
E-mail: anmalan@orgryteodalman.se