Örgryte Odalmän ser som en av sina uppgifter att slå vakt om hembygdens historia. Många av våra medlemmar har bott länge inom stadsdelen och har nått en punkt då man intresserar sig för ”hur det var förr”. Under denna rubrik publicerar vi därför bilder och berättelser från flydda dagar. Kanske också en fråga kan få ett svar. Såväl medlemmar som andra intresserade är välkomna att göra inlägg

Kurt Nauber – Minnesbilder från Skårområdet i Örgryte – Del 2

MINA MINNESBILDER FRÅN SKÅR-OMRÅDET I ÖRGRYTE Kurt Nauber Som uppvuxen på Rangeltorpsgatan i slutet av 1920-talet och därefter på Skårsgatan finns många intryck bevarade. Tanken är att här återge en del minnesbilder. Jag tror att de som länge bott i Skår känner igen stora delar av innehållet. [divider] Affärer I Skårsområdet fanns ett flertal olika…

Kurt Nauber – Minnesbilder från Skårområdet i Örgryte – Del 1

MINA MINNESBILDER FRÅN SKÅR-OMRÅDET I ÖRGRYTE Kurt Nauber Som uppvuxen på Rangeltorpsgatan i slutet av 1920-talet och därefter på Skårsgatan finns många intryck bevarade. Tanken är att här återge en del minnesbilder. Jag tror att de som länge bott i Skår känner igen stora delar av innehållet. [divider] Byggnation Skårsområdet expanderade starkt under 20- och…

Örgryte från flydda dagar: Örgrytevägen omkring 1930 eller 1940

Foto: Örgrytevägen, 1930 eller 1940-talet. FÖRLAG / FOTO: Pressbyrån 1971. Örgrytevägen är en knappt 700 meter lång gata som förbinder stadsdelsnämndsområdena Centrum och Örgryte i Göteborg. Gatan går mellan Korsvägen och Sankt Sigfrids plan. Vid Korsvägen ansluter Örgrytevägen till bland annat Evenemangsstråket på Skånegatan, och vid Sankt Sigfrids plan till bland annat Danska Vägen. Längs…

Örgryteporträtt: Sankt Sigfrids Plan

Sankt Sigfrids plan är namngiven efter Västergötlands beskyddare Sankt Sigfrid. Denne lät enligt sägnen på 1000-talet bygga den första kristna kyrkan i nuvarande Örgryte, som skall ha legat på samma plats som nuvarande Örgryte gamla kyrka alldeles intill Sankt Sigfrids plan. Platsen, som även kallas Sanktas, är cirka 130 x 70 meter stor, och fick sitt namn 1925 då den tillhörde stadsdelen Bö. Men redan i samband…