Inbjudan till Odalmännen – Carl-Erik Fallenius

Ärade Carl-Erik.
Det är med glädje vi önskar inbjuda dig till vår orden Sällskapet Örgryte Odalmän.

Vad är Sällskapet Örgryte Odalmän?

Ett öppet Ordenssällskap ”en hembygdsorden” som vill värna om Örgryte dess historia och dess framtid.

Sällskapets Uppgift.

Sällskapet vill bereda sina medlemmar tillfälle att i kamratligt samkväm sinsemellan avhandla spörsmål och ämnen, som för dem vara av allmänt intresse, ävensom framför allt frågor och ärenden berörande hembygdsvården, för att därigenom i natur och hävd söka bevara, vad Örgryte och trakten äger av tradition och minnen.

Vi firar vår Högtidsdag med inval av nya bröder på kvällen onsdagen den 11:e maj och önskar din medverkan på detta. vänligen fyll i dina uppgifter nedan.
Kostnad för inval är 500:- då ingår medlemskap för 2022 samt middag på Högtidsdagen.
Årsavgiften därefter är 300:- / år.

Vi ser gärna ditt svar inom kort.

Dina uppgifter