Kurt Nauber – Minnesbilder från Skårområdet i Örgryte – Del 3

MINA MINNESBILDER FRÅN SKÅR-OMRÅDET I ÖRGRYTE
Kurt Nauber

Som uppvuxen på Rangeltorpsgatan i slutet av 1920-talet och därefter på Skårsgatan finns många intryck bevarade. Tanken är att här återge en del minnesbilder. Jag tror att de som länge bott i Skår känner igen stora delar av innehållet.

Skolor
De flesta barnen i Örgryte gick i Böskolan, som fortfarande ligger kvar vid Danska vägen och som grundades 1888. 1994 kom ett förslag om att lägga ner Böskolan. Föräldrar i området bildade då en ekonomisk förening och Böskolan är idag en friskola med förskola, låg- och mellanstadium. År 2008 firade Böskolan 120-årsjubileum!
En liten privatskola – Fröken Alms Privatskola – fanns under 1930-talet på Trumpetargränd 4. Skolan hade de fyra första klasserna. Belägenheten gjorde att många barn i Skår gick i denna skola för att inte behöva gå den långa och riskfyllda vägen till Böskolan. Fröken Alms privatskola stängdes troligen på 40-talet.

Skårs Gård, som tidigare nämnts, drev fru Svea Wånge på 50-talet Skårs Barnträdgård. Många Örgryte-barn har gått i denna trivsamma förskola och den drivs fortfarande i samma byggnad i Örgryte Stadsdelsnämnds regi.
Skårsskolan mitt emot Skårskyrkan tillbyggdes 2002. År 2012 påbörjades en ytterligare utbyggnad, som kommer att pågå i flera år.

I Örgryte finns idag, förutom Böskolan som ovan nämnts, ytterligare några friskolor; Katolska Skolan på Danska Vägen och Montessoriskolan Casa, som är inrymd i det gamla barnhemmet i Bö. Pianoundervisning har funnits bl.a. på Skårsgatan 52 Fru Eva Lindberg, på Rangeltorpsgatan och på Skårsgatan 23 Musikdirektör Gösta Lundborg. Eleverna fick alltid lära sig att ”En God Häst Drar Fort” och ”Följ Alltid Cecilias Exempel” = de olika nottecknens placering på och mellan linjerna!

Skårsskolan 2013

Hantverkare
I en garagelänga på Örgryte Stomgata – där numer moderna funkisliknande villor byggts – fanns under slutet av1930-talet fram till mitten av 1950-talet Strids Bilverkstad, som tog hand om många av Örgrytebornas bilar som togs i drift efter att ha varit garagerade under det andra världskriget. I närheten av Stomgatan fanns även Örgryte Möbelverkstad som drevs av en synnerligen duktig möbelsnickare och -polerare som hette Georg Pettersson. Verkstaden flyttades på 1950-talet till Fredriksdal. Skomakare fanns i några år i affärslängan Skårsgatan 48. I källaren på Rangeltorpsgatan 1, där tidigare Gustafssons speceriaffär var belägen, kunde husmödrarna hyra en kallmangel för att själva mangla sin vittvätt och sina damastdukar.

I Örgryte vid gränsen till Almedal fanns ett par 100 meter väster ut från Bensinstationen St1 och Polisstationen en stor fabriksbyggnad med hög skorsten och tillhörande arbetarbostäder. Denna fabrik tillverkade linoleummattor och fabriken hette Linoleum-Aktiebolaget Forshaga. Fabriken startades i Forsahaga i Värmland i slutet 1800-talet men flyttades till Göteborg 1909.
I samband med omgestaltningen av vägnätet mot Borås, Almedal och Kallebäck på 1950-talet revs fabriken. Tillverkningen flyttades och ingår nu i Forbo-Forshaga koncernen.

Kommunikationen
med centrum var främst spårvagnen som hade en vändslinga vid Sankt Sigfrids Plan. Under 1940-talet tillkom en busslinje – E-bussen – som trafikerade sträckan Örgryte (Skårsplatsen) – Änggården. Idag trafikeras Skårsgatans södra del av en buss som via St. Sigfrids Plan och S:t Sigfridsgatan går till Kallebäck. På 60-talet fick spårvägen en ny sträckning av 5:ans spårvagn från S:t Sigfrids plan via Ekmanska, Stora Torp till Kålltorp och 2013 vidare till Östra Sjukhuset.
Vid spårvagnshållplatsen i riktning mot centrum nedanför Ekmanska Sjukhuset fanns förr en vattenkvarn med tillhörande rödmålad villa som hette Kvarntorpet. En kvarnsten från denna kvarn har skänkts till Örgryte Odalmän och är placerad vid Örgryte församlingshems entré. Kvarntorpet revs i samband med att spårvägens sträckning utvidgades på 60-talet och en ny hög bro byggdes över Delsjöbäcken mellan Delsjövägen och Lillkullegatan. 2013 infördes trängselskatt för bilister med betalstationer vid bl.a. St. Sigfrids plan och Kallebäck för finansiering av kommande infrastrukturprojekt i Göteborg.

5:Ans Spårvagn ca 1945 / Källa: eastgbg.se

Djurlivet
Skogen till vänster om Skårsgatan från Delsjövägen är mycket intressant. Innan golfbanan i Delsjöområdet kom till fanns mycket älg i området. Dessa kom ofta ner i trädgårdarna och åt äpplen och det hände att de gick omkring på Skårsgatan. Golfspelarna ville inte ha dessa stora djur på golfbanan och de har därför avskjutits. Rådjur – ofta mycket orädda – finns det gott om f.n. och det gäller att endast plantera blommor som rådjuren inte äter. Grävlingar kommer ner till trädgården då och då och förstör och gräver små gropar i gräsmattan. För ett antal år sedan kom ett lodjur nästan fram till huset. Lodjuret hade observerats tidigare utanför Göteborg enligt GP. Småfåglar fanns förr i stor omfattning men det är i dag inte lika stor trängsel vid matborden.

Minnesanteckningarna är nedskrivna 2013 med förhoppningen att kommande generationer får en bild av hur Skårsområdet i Örgryte utvecklats genom åren.
Med reservation för årtalsangivelser.
Göteborg i december 2013
Kurt Nauber