Om Örgryte Odalmän

Tisdagen den 15 november 1904 samlades 10 Örgrytebor till sammanträde.

I protokollet från detta möte kan man läsa att alla ställde sig bakom förslaget och så bildades 1905 ”Sociala Föreningen Odalmännen”

Namnet ändrades senare, 1921, till Sällskapet Örgryte Odalmän. I och med detta omvandlades sällskapet till ett ordenssällskap. Idag går vi under namnet Örgryte Odalmän.

Sällskapets uppgift är definerad i stadgarna.

”Sällskapet vill bereda sina medlemmar tillfälle att i kamratligt samkväm sinsemellan avhandla spörsmål och ämnen, som för dem kunna vara allmänt intresse”

Örgryte Odalmän har ca 7-8 medlemsmöten per år samt Högtidsdagen. På Högtidsdagen väljs nya bröder in i Sällskapet och detta sker alltid i november månad. Årsmötet hålls i februari och är vårens första möte.

Vanliga möten innehåller oftast ett föredrag med efterföljande middag. Dessa möten hålls ofta på Örgryte Församlingshem.