Så började det

Tisdagen den 15 november 1904 samlades tio Örgrytebor till sammanträde.

Ur Sällskapets jubileumsbok:
En kväll efter arbetets slut, tisdagen den 15 november 1904, vandrade några Örgryte för att träffa Ingenjör Albin Johansson som hade inbjudit dem till ett möte. Kanske föll orden ”Mitt förslag är att vi skall bilda en klubb och göra en god social insats i Örgryte socken. Vi skall arbeta för att lindra nöd och sjukdomar; vi skall tillsammans sätta oss in i dagens och samhällets problem genom föredrag och upplysning; vi skall verka för en god framtid för vår bygd”
I protokollet från detta möte kan man läsa att alla ställde sig bakom förslaget och så bildades 1905 ”Sociala Föreningen Odalmännen”
Åren gick och föreningen behövde förnyas i flera avseenden.

Den 3 mars 1921 antogs nya stadgar under ordf. Fritz Stenströms ledning. Namnet ändrades till
Sällskapet Örgryte Odalmän då de sociala insatserna nu också delades med Göteborg och
blev en del av storstadens problem – 1921 inkorporerades Örgryte socken i Göteborgs stad.
Sällskapets uppgift att fortsätta värna, stödja och utveckla Örgryte socken den övergav man inte.

Ordet ”Odalmän” stod för ett ärligt och uthålligt arbete i uppgiften att värna om Örgrytes väl.
(en Odalman kan definieras som en fri jordägande bonde, en kraftig och redbar lantman, som väl vårdar och brukar sin jord)
Sällskapet omvandlades nu till ett ordenssällskap med en särskild ceremoni vid intagningen av
nya medlemmar.