Ordförande / Odalhövding

Christian Thorén
Medlem sedan: 1994

Vice ordförande
Christian Ahlqvist
Medlem sedan: 2010

Sekreterare
Mattias Bengtsson
Medlem sedan 2014

Kassör
Ulf Eixmann
Medlem sedan 2015

Boktryckare
Mikael Rundqvist
Medlem sedan: 2010

Styrelseledamot
Jarl Nordström
Medlem sedan: 1983

Suppleant
Ralf Hansson
Bengt Wallin