Styrelsen – 2023

Ordförande / Odalhövding

Peter Bratthammar

Vice ordförande
Christian Ahlqvist

Sekreterare
Mattias Bengtsson

Kassör
Ulf Eixmann

Styrelseledamot
Pehr Gärdhagen

Suppleant
Christian Thorén
Stefan Lyxell