Örgryteporträtt: Sankt Sigfrids Plan

Sankt Sigfrid

Sankt Sigfrids plan är namngiven efter Västergötlands beskyddare Sankt Sigfrid. Denne lät enligt sägnen på 1000-talet bygga den första kristna kyrkan i nuvarande Örgryte, som skall ha legat på samma plats som nuvarande Örgryte gamla kyrka alldeles intill Sankt Sigfrids plan.

Platsen, som även kallas Sanktas, är cirka 130 x 70 meter stor, och fick sitt namn 1925 då den tillhörde stadsdelen . Men redan i samband med Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 användes beteckningen Sankt Sigfrids plan på området. I början av 1900-talet låg det en större damm (ungefär samma yta som Örgryte gamla kyrka) på platsen för den nuvarande gräsbevuxna rondellen, cirka 50 meter sydost om kyrkogårdsmuren.

Läs mer genom att klicka här >>