”Västgöta-Bengtsson” – min far!

Örgryte Odalmän inbjuder medlemmar och gäster till sammankomst i Örgryte församlingshem.
Tisdagen den 15 oktober kl. 19.00

”Västgöta-Bengtsson” – min far!

Dottern, läraren Margareta Söderström berättar om Sixten Bengtsson, född 1908 i Skövde, författare, lärare, folklivsskildrare och humorist känd under pseudonymen ”Västgöta-Bengtsson”. Hans livsverk lever vidare bl.a genom dottern Margareta Söderström som på ett mycket levande och humoristiskt sätt berättar om faderns innehållsrika livsgärning- från tidig barndom till doktorshatten.

Västgöta-Bengtsson har nedtecknat en folklivshistoria i Västergötland genom intervjuer med gamla västgötar och dokumenterade detta genom inspelningar. Sixten Bengtssons kunskaper och kontakter på detta område var ovärderligt och ett långvarigt och framgångsrikt arbete slutade med att han utnämndes till filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Västgöta-Bengtssons böcker är många och hans inspelade intervjuer finns på omkring 300 magnefonrullar och 650 grammofon-skivor i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

* * * * * * * * * * * * *
Efter föredraget äter vi en gemensam måltid, bestående av fylld krustad, Sydfransk fisksoppa samt päronkaka med vanilj visp.
Pris 160 kr

Anmälan

Anmälan

Bindande anmälan senast söndag 13 oktober till klubbmästaren: Martin Hegelius, tel. 0705-639888 eller e-post martin_hegelius@hotmail.com Välkomna. Styrelsen genom Lars Winroth

* * * * * * * * * * * * *

Med kallelsen får du en blankett som du ska använda för att anmäla en ny medlem. Anmälan skall göras senast den 12 november 2013. Högtidsdagen på Odd Fellow är torsdagen den 21 nov. Jultallriken 12/12 med duo Lars
www.orgryteodalman.se