11/9 – Göteborgs Undre Värld

SÄLLSKAPET ÖRGRYTE ODALMÄN Inbjuder Odalbröder med gäster till vandring den 11/9 kl.18. ”Det befästa Göteborg” med besök i ”Göteborgs undre värld” – de underjordiska delarna av Göteborgs befästningar.

Från grundandet år 1621 till 1800-talet var Göteborg innanför Vallgraven en av Europas bäst befästa städer. Murar, skyddsrum och förrådsutrymmen för soldaterna präglade hela staden. Vi visas hur staden uppkom och berättar historien om fästningen Göteborg. Vi visas bastionen Carolus Dux: Under Pedagogen, f d Sociala Huset finns underjordiska skyddsrum, s.k. kasematter. Vid hårt regn och stark pålandsvind kan vatten samlas i lokalerna och besökarna kan behöva ha oömma skor och ibland gummistövlar för att kunna besöka hela utrymmet
Vi visas Carolus Undecimus Rex – beoto: – befästningsdelar vid Kungsgatan.

För att se mer informaiton om denna händelse vänligen klicka på länken till höger under titeln ”Kommande Program”

Alla besök i bastionsresterna görs på den besökandes eget ansvar. Ta gärna med ficklampa Antal personer samtidigt i bastionerna är av säkerhetsskäl maximerat till 20 personer.

Information

Information

Samling:11/9 kl 17.50 Ovanför trappan vid ingången till Pedagogens A-hus (f d Sociala Huset), hörnet Västra Hamngatan – Södra Larmgatan.

Vandringen avslutas vid Kungsgatans västra ände nära Esperantoplatsen.

Kostnad vid 20 personer 160 kr (www.walknet.se)

Efter visningen kan man på eget initiativ besöka ett närbeläget café och
så fortsätta gemenskapen där.

Bindande anmälan (först till kvarn – alltså anmälan i turordning) senast måndag 9 sept.
OBS! Max 20 personer!
Anmälan till klubbmästaren Martin Hegelius,
tel. 0705-639888 eller e-post martin_hegelius@hotmail.com