Årsmötet gav ny hövding och ny hedersledamot

Carl-Åke Ahlqvist
Carl-Åke Ahlqvist

På årsmötet var det dags att ånyo få en ny Odalhövding i Sällskapet. Sittande hövding Lars Winroth blev avtackad för sitt goda arbete i styrelsen och för Sällskapet. Hövdingskapet gick vidare till en 3:e generationens Odalbroder, Carl-Åke Ahlqvist, som tyvärr inte själv kunde närvara dagen till ära.

Den nya styrelsens sammansättning hittar ni genom att klicka här

Det gjordes även klart att sällskapet fått en ny hedersledamot i form av den avgående hövdingen Lars Winroth.

Efter den goda maten bjöd Odalborder Jan Westin på mycket intressant information om  Fritz Stenström.