Besök GRYAAB

SÄLLSKAPET ÖRGRYTE ODALMÄN

Inbjuder Odalbröder med gäster till studiebesök på Gryaab AB. www.gryaab.se

Torsdag 16 maj kl.17.00 (samling 16.50)

Gryaab AB är ett kommunalägt bolag som sedan 1972 svarar för avloppsvattenreningen i Göteborgsregionen. Gryaab ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Här finns världens största väggmålning! Den är 696,3 kvm (245 m lång). Golvet i kulverten är målat som Göta älvs vatten, medan väggarna visar det som kan ses utmed älvens stränder, från Rya Nabbe i väster till Alelyckan i öster. Göta älvbron, Slottsberget, Skansen Lejonet och ostindiefararen Götheborg är några av motiven.

Bindande anmälan sker senast måndagen den 13 maj till klubbmästaren Martin Hegelius på telefon 0705-639888 eller e-post martin_hegelius@hotmail.com.

Kostnad: Öl/vatten, räksmörgås, kaffe/te med kaka. 55 kr Önskar någon plats i bil (om möjligt) anmäl detta! Avresa: Örgryte förs.hem kl. 16

gryab1Bil: Mot Hisingen över Älvsborgsbron. Höger vid första röd-ljuset sedan vänster och över viadukten. Skylt Gryaab

Åker du buss upplyser Västtrafiks kundservice, tel: 0771-41 43 00 och www.vasttrafik.se om bästa resväg. Hållplats: Ivarsbergsmotet.
Därefter går du över viadukten och över järnvägen. I slutet av viadukten finns en skylt med ”Gryaab”. Vägen svänger ner till höger. Följ vägen ner. Älvsborgsbron då rakt framför er. Ytterligare liten skylt pekar in mot en gångväg till höger. Följ den och gå under brofästet. Järnvägsspåren på höger hand.
Väl framme till Ryaverket ses en stor skylt: Välkommen till Gryaab. Gå genom grinden och fortsätt rakt fram till en upphöjd gångväg åt höger. Följ den till slutet, fram till Ryaverkets huvudbyggnad (ser ut som ett flygledartorn). Där ser ni den glasade entrén.

Här möts vi 16.50! Styrelsen genom Lars Winroth Kontakttelefon: 073 99 378 44