Föredrag med Polis Ulf Boström

Sällskapet bjuder in vårens första gästtalare – Polis Ulf Boström

Tid: April 12, kl 18.30
Plats: Örgryte församlingshem
Mat, kaffe, öl & vin
Pris: 170:- p/p

Vi inleder med Extra årsmöte

kl 18.30. Vid årsmötet togs frågan upp beträffande hur värderingen av vårt boklager skall ske.

Vi kommer att ge en ny resultaträkning som ligger till grund för ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2015.

Integrationspolisen Ulf Boström är den lokale myndighetsföreträdare som har bäst insyn i rekryteringen till krigförande, religiösa förband i Mellanöstern och Afrika. Ni kommer att få information som beskriver hur tillståndet är i staden och vilka problem som finns, och hur kan det bli i framtiden. Ni kommer inte att gå oberörda hem. Ta gärna med en potentiell medlem.

OBS: Anmälan görs till Christian Ahlqvist via formuläret nedan

Ditt namn (obligatorisk)

Namn på din gäst (Kan lämnas tom)

Jag/Vi önskar dricka vin/starköl
JaNej

Din epost (obligatorisk)

eller

Tel: 0708 199605 (ring eller skicka SMS går bra)
E-mail: anmalan@orgryteodalman.se