Kurt Nauber – Minnesbilder från Skårområdet i Örgryte – Del 1

MINA MINNESBILDER FRÅN SKÅR-OMRÅDET I ÖRGRYTE
Kurt Nauber

Som uppvuxen på Rangeltorpsgatan i slutet av 1920-talet och därefter på Skårsgatan finns många intryck bevarade. Tanken är att här återge en del minnesbilder. Jag tror att de som länge bott i Skår känner igen stora delar av innehållet.

Byggnation
Skårsområdet expanderade starkt under 20- och 30-talen och åtskilliga villor och radhus byggdes från Sankt Sigfrids plan upp mot bergen i Skårsområdet. Flera duktiga arkitekter ritade fastigheterna, bl. a. Gotthard Ålander som ritade de fina radhuslängorna på Rangeltorpsgatan. Husen uppfördes av olika byggmästare, Gustaf Antonsson, Tobiasson, Mardell för att nämna några och det var hög kvalitet på villorna och radhusen. Flera är idag över 80 år gamla och är – naturligtvis efter nödvändiga underhållsarbeten – i synnerligen gott skick. Trähusen målades ursprungligen med linoljefärg med olika pigment och tillsatser, som inte överensstämmer med dagens utveckling inom färgtillverkning.

Trähus drabbas till slut av färgavflagning på grund av för tjocka färglager och man blir tvungen att skrapa fasaderna trärena före ommålning. Många reveterade hus har problem med rostangrepp på det bärande ståltrådsnätet för putsen. Att återställa de putsade fasaderna är ett kostbart arbete. Flera villor, som under 1950- och 1960-talen fick sina fasader belagda med Sidi-plattor, återgår numer till de ursprungliga träfasaderna och villorna i Örgryte får tillbaka sitt ursprungliga utseende. Under slutet av 1930- och början av 1940-talet byggdes funkishusen på Skårsgatans nedre del mot Sankt Sigfrids gatan och detta område har fått behålla sin unika karaktär. En fin dokumentation över dessa byggnader, ”Funkis i Skår”, kom ut 2006.

Vällingklockan
Vällingklockan

Skårs Gård ligger vid Förtroligheten. Skårs Gård ödelades vid en brand 1936. Man lyckades rädda huvudbyggnaden som sedan årtionden tillbaka är lekskola. Vid branden lyckades man rädda vällingklockan som fanns på gården. Barnen till Skårs Gårds dåvarande ägare, Fru Svea Wånge, har skänkt klockan till Örgryte Odalmän och den finns uppmonterad i Örgryte församlingshem. Gårdens tidigare historia finns beskriven i Fritz Stenströms bok ”Örgryte genom tiderna”.

Vid Bögatans slut, snett för affärslängan, fanns sedan 1930-talet ett ridhus med stor manege och åskådarläktare. Detta var en samlingsplats för många ungdomar och många lärde sig rida där under en major Thelnings militära ledning. Hästarna kom från bl.a. Kviberg och Skövde. Flera hade privata hästar och många ryttare kunde man se på ridvägarna i Delsjöområdet. Ridhuset revs när bebyggelsen ökade i området ca. 1970.

1970 byggdes vid Delsjövägen – nära den kiosk som i flera år funnits vid stigen upp till Delsjöskogen – en modernistisk byggnad för TV sändningar, i folkmun kallad Synvillan. I denna byggnad producerades ett antal TV-program bl.a. ”Hem till byn”. TV-sändningarna utvecklades snabbt och efter 35 år kom man fram till att byggnaden blivit omodern och man fullföljde planerna att flytta ut till Hisingen, Eriksberg. Husets rivning avslutades 2010. Nya bostadshus skall byggas på området. Enligt uppgift lär marken vara förorenad med PCB.

Vid Sankt Sigfrids plan ligger byggnaden Wilhelmsberg, ”Slottet vid Sankt Sigfrids plan”. Detta franskinspirerade slott ritades av Arkitekt Gegerfeldt under andra hälften 1800-talet och är i idag i mycket gott skick. Byggnaden har en intressant historia som finns att läsa om på nätet. När jag var i 6-7-årsåldern hade jag en klasskamrat som bodde här och jag var vid flera tillfällen hemma hos honom och lekte. Ett kommunikationssystem med talrör gick från den övre våningen till bl.a. köket och vi hade mycket roligt med denna ursprungligen moderna och intressanta utrustning. Talrören är idag tyvärr borta och byggnaden har under åren fått nytt värmesystem och alla våningar är pietetsfullt renoverade.

Wilhelmsberg

I slutet av Skårsgatan ligger Skårs Kyrka, som invigdes pingstdagen 1959 av biskop Bo Giertz. Kyrkan kostade Kr. 400.000:- och finansierades genom kollekt, gåvor och Örgryte Församlings sykrets. Kyrkofönstren med bibliska motiv togs fram av konstnären Joël Mila och orgeln byggdes av Magnussons Orgelbyggeri, båda Örgrytebor. Ca. år 2000 kom fjärrvärmen till Örgryte och de flesta oljeuppvärmda villorna installerade den utmärkta fjärrvärmen. Vi slapp föroreningar och omåttligt höga oljepriser. Man behöver inte längre ha service på oljebrännarna och inte kolla oljenivån i tanken!

Skårs Kyrka
Skårs Kyrka
Minnesanteckningarna är nedskrivna 2013 med förhoppningen att kommande generationer får en bild av hur Skårsområdet i Örgryte utvecklats genom åren.
Med reservation för årtalsangivelser.
Göteborg i december 2013
Kurt Nauber