Örgryte från flydda dagar: Örgrytevägen omkring 1930 eller 1940

Foto: Örgrytevägen, 1930 eller 1940-talet.
FÖRLAG / FOTO: Pressbyrån 1971.

Örgrytevägen är en knappt 700 meter lång gata som förbinder stadsdelsnämndsområdena Centrum och Örgryte i Göteborg. Gatan går mellan Korsvägen och Sankt Sigfrids plan. Vid Korsvägen ansluter Örgrytevägen till bland annat Evenemangsstråket på Skånegatan, och vid Sankt Sigfrids plan till bland annat Danska Vägen.

Längs Örgrytevägen ligger Svenska mässan, Gothia Towers, Liseberg och Örgryte gamla kyrka. Vägen korsas av Mölndalsån och E6:ans motorväg.

Örgrytevägen trafikeras av spårvagnslinje 5, Lisebergslinjen samt ett antal busslinjer. Längs gatan ligger buss- och spårvagnshållplatserna Korsvägen, Liseberg och Sankt Sigfrids plan. I höjd med E6:an finns den underjordiska pendeltågsstationen Lisebergs station som ligger i Gårdatunneln, vilken passerar under Örgrytevägen.

Det finns planer på att bygga en tågtunnel under Göteborg, den så kallade Västlänken. Den tunnelsträckning som valts, med en underjordisk station vid Korsvägen, innebär att Örgrytevägen måste grävas upp då tunneln kommer att gå i samma linje som gatan.

Text källa: Wikipedia