Per Eckerdal – ”Skakad, inte rörd”

SÄLLSKAPET ÖRGRYTE ODALMÄN

inbjuder Odalbröder och gäster till sammankomst tisdagen den 9 oktober kl 18:30

Lokal: Örgryte församlingshem

Vi gästas denna gång av biskopen i Göteborgs stift  – kyrkans tro, lära och liv i vår tid

Efter föredraget äter vi en gemensam måltid bestående av Höstgryta och Äppeldessert. Pris som tidigare 160 kr

Anmälan senast 4 oktober till klubbmästaren Martin Hegelius, tel. 0705-639888 eller e-post martin_hegelius@hotmail.com

Hjärtligt välkomna!

VI ERINRAR OCKSÅ OM NÄSTA SAMMANKOMSTER SOM BLIR ÅRSHÖGTIDEN TORSDAGEN DEN 15 NOVEMBER OCH SEDVANLIG JULTALLRIK TISDAGEN DEN 11 DECEMBER