Program våren 2012

Våren 2012

Årsmöte

SÄLLSKAPET ÖRGRYTE ODALMÄN

kallar sina ledamöter till ÅRSMÖTE tisdagen den 21 februari 2012 kl 19:00
Lokal: Örgryte församlingshem

Handlingar bifogas

Efter förhandlingarna samlas vi till en gemensam måltid, bestående av mustig köttsoppa och bröd samt kaffe och semla. – Pris 160 kr

Vid kaffet berättar Civiljägmästare Börje Ohlsén något om Skogssällskapet och Stora Torp.

*****************************************

Onsdag den 10 april, Stora Gårda Herrgård

Plats: Örgryte församlingshem

Program

Ägaren till Stora Gårda herrgård, Willem Fock, berättar och visar bilder om gårdens historia.

Efter föredraget sedvanlig måltid, denna gång en vårsallad

Pris 160 kr

REDAN NU VILL VI OCKSÅ AVISERA SÄLLSKAPETS NYSTARTADE TRADITION MED ORDENS-BRÖDRA-VÅR-MIDDAG PÅ ÖVERÅS TORSDAG 10 MAJ KL 19:00 – BOKA DATUM!

Kvällen inleds med ett föredrag om Överås’ och familjen Dicksons innehållsrika historia innan vi intar festmåltiden i salongen på andra våningen med utsikt över parken.

*****************************************

STUDIEARBETET

Örgryte Odalmän studie- och samtalskvällar har haft följande sammankomster under våren.

Studiebok: Örgryte genom tiderna. En minnesbok av Fritz

Stenström – Tiden från 1500 talet och fram till våra dagar

Del 2

Vi har alla läst bokens textavsnittet och var och en har bidragit till kvällens samtal med det man funnit vara intressant.

31 januari
Planering och återblick
Sid. 7- 39 Från Mölndalsån över bergen till Delsjöarna

14 februari
Sid. 39- 63.
1. Ranbergen och Ranängen.
2. Några ställen i Krokslätt

28 februari
Sid. 63- 100
1. Underås och Sockenstugan.
2. Anteckningar om Willemsberg, Jakobsdal, Gårda, Svenstorpet och Margretelund
3. Överås fruktodlingar

13 mars
Sid. 100 –121
1. Bö och
2.Om kvarnarna och deras ägare samt om den gamla stenindustrien i Bö / Ranberg

27 mars
Sid. 121- 147
1. Vassnö´n och Korsvägen. och
2. Hulda från Nejlikorna berättar historier.

10 april Stora Salen.
Stora Gårda Herrgård. Willem Fock

8 maj kl 14
Studiebesök Stora Torp.

Till Hösten Sept. Sid 147 Österut i socknen – till bokens slut

Ansvarig ledare Lars Winroth winroth.lars@gmail.com